Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Co zamierza Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo edukacji opublikowało na swojej stronie internetowej dokument zatytułowany „Ministerstwo Edukacji Narodowej – Główne zamierzenia”. Strategicznym celem będzie dokończenie reformy systemu edukacji rozpoczętej przez ministra Mirosława Handkego oraz uproszczenie prawa oświatowego sprzyjające unowocześnieniu polskiej szkoły i jej otwartości na świat.

Na czym będzie polegała reforma? Na wzmocnieniu roli samorządu lokalnego, zwiększeniu autonomii dyrektorów szkół, wspieraniu aktywności obywatelskiej uczniów, rodziców i nauczycieli, obniżeniu wieku szkolnego i dostosowaniu do tego programów szkolnych oraz ułatwieniu dzieciom rodzin migrujących kontynuowania nauki.

Realizacji zaplanowanych celów służyć będzie reforma programowa kształcenia ogólnego, zmiany kształcenia zawodowego i ustawicznego, wzmocnienie roli i poszerzenie zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako jednostki centralnej czuwającej nad jakością w edukacji, uproszczenie rozporządzeń dotyczących ramowych planów nauczania oraz oceniania i egzaminowania, korekty prawa oświatowego takie jak: zmiana zapisów dotyczących sposobu wyboru podręczników, złagodzenie przepisów dotyczących mundurków szkolnych, zmiana zapisów dotyczących ustalania cen posiłków w stołówkach szkolnych, korekta prawa w sprawie lektur szkolnych, wdrożenie programu „Szkoła bezpieczna i przyjaźnie wymagająca” oraz zaniechanie centralnych zakupów wyposażenia szkolnego na rzecz wspierania w tym celu samorządów lokalnych.

MEN, 27.12.2007
I. D./A. B., 6 stycznia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży