Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Co planuje, a czego nie planuje dyrektor CKE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Nie wiadomo, kiedy zostaną ogłoszone wyniki próbnej matury z matematyki, zorganizowanej przez CKE z funduszy EFS na początku listopada. Wiadomo natomiast, że w tym roku szkolnym CKE nie planuje już innych próbnych matur.

„Sam umieram z ciekawości, jak uczniowie napisali próbną maturę z matematyki” – mówił dyrektor CKE Krzysztof Konarzewski redaktor Aleksandrze Peździe. Daty ogłoszenia wyników jednak nie podał. Jak pisze Gazeta Wyborcza, okazuje się, że nie wiadomo nawet kto – CKE czy MEN – ma ustalić termin ogłoszenia wyników.

Dyrektor CKE w tym roku zrezygnował zupełnie z matur próbnych z innych przedmiotów, twierdząc, że jest to zbyt kosztowne. Zapowiada, że w kolejnych latach będzie tylko matematyka.

Dotychczas, zazwyczaj w grudniu, CKE przygotowywało próbną maturę, w której udział był dobrowolny. W ubiegłym roku tylko część arkuszy została wydrukowana przez Komisję – większość materiałów dyrektorzy szkół otrzymali na płytach CD, szkoły same drukowały arkusze. Matury były sprawdzane w szkołach. Próbna matura, organizowana przez CKE cieszyła się dużą popularnością, uchodziła za dobrą przymiarkę do właściwych matur.

Według Gazety Wyborczej, dyrektor CKE szykuje także inne nowości: chciałby mianowicie już w tym roku usunąć z arkusza egzaminacyjnego z WOSu na poziomie podstawowym wypracowanie. Dotychczas było to zadanie za 15 punktów na 50 możliwych do uzyskania - najwyżej punktowane w całym maturalnym arkuszu. Po usunięciu tej części, egzamin na poziomie podstawowym ograniczyłby się jedynie do testu.

W ubiegłym roku dyrektor Konarzewski osobiście zmienił arkusze do WOSu tuż przed maturą – z poleceń do wypracowań, na obu poziomach: podstawowym i rozszerzonym wykreślił część, która precyzowała, ile argumentów czy przykładów mają podać uczniowie na uzasadnienie swojej tezy. Wcześniej na maturze z WOS w poleceniach zawarte były precyzyjne sformułowania, typu: "wymień po trzy przykłady" albo "po dwa argumenty każdej ze stron". Według sprawdzających prace egzaminatorów, ułatwiało to porównywanie prac.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiany w maturze można wprowadzić na dwa lata przed egzaminem. Jednak Roman Giertych wprowadził amnestię już po maturze, a minister Katarzyna Hall zmieniła zasady matury 2010 w sierpniu tego roku.

WOS to po geografii najpopularniejszy przedmiot dodatkowy, wybierany przez maturzystki i maturzystów.

Gazeta Wyborcza, 24.11.2009, Gazeta Wyborcza, 27.11.2009
A.B./A.D., 27 listopada 2009

Zobacz też:
Dyrektor CKE zmienił polecenia w arkuszach maturalnych
Analiza działań MEN finansowanych z EFS w 2008 roku

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży