Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Co może się zmienić w Ustawie?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Trwają przygotowania do zmiany Ustawy o Systemie Oświaty. Projekty poprawek przygotowują: rząd, posłowie PO i ZNP.

Poselski projekt Platformy Obywatelskiej znoszący obowiązek noszenia jednolitych strojów ma trafić pod obrady Sejmu w lutym, a wejść w życie od nowego roku szkolnego. Zgodnie z projektem, o tym, czy w szkole mają obowiązywać jednolite stroje, zadecydują rodzice. Szkoły, które nie zdecydują się na mundurki, muszą w swych statutach określić zasady godnego stroju obowiązującego na ich terenie.

Projekty zmian w Ustawie o systemie oświaty zakładają także zniesienie wprowadzonego przez Romana Giertycha programu „Tani podręcznik” (rada pedagogiczna każdej szkoły wybiera najwyżej trzy podręczniki do nauczania danego przedmiotu, wybrane podręczniki obowiązują w szkole przez trzy lata). W znowelizowanej ustawie znajdzie się przepis, że każda zmiana podręcznika będzie musiała być pozytywnie zaopiniowana przez radę rodziców.

Wśród propozycji rządowego projektu zmian w Ustawie znajduje się także przepis, na mocy którego w szkole nie będą mogły pracować osoby karane za przestępstwa umyślne: każdy nauczyciel przy przyjęciu do pracy będzie musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Obecnie zaświadczenie takie wymagane jest tylko od dyrektorów szkół. Niekaralność jest też warunkiem awansu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, ale wystarczy odręcznie napisane oświadczenie.

Według prof. Zbigniewa Hołdy z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka nie wolno automatycznie stosować takiego wykluczenia, należy raczej zawęzić przepis do konkretnej grupy przestępstw i pozwolić dyrektorom decydować, kogo do szkoły przyjmą.

MEN przygotowało także nowelizację Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. Znalazł się w niej zapis, który – zdaniem ministerstwa – ma doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli poprzez zwiększenie odpowiedzialności dyrektorów szkół za zapewnienie im tego bezpieczeństwa. Nowelizacja nakłada także na dyrektora obowiązek „przeciwdziałania występowaniu zagrożeń” na terenie szkoły.

31 stycznia Marszałek Sejmu podpisał postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rzecz dotyczy projektu opracowanego przez ZNP, który zakłada objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-5 lat, objęcie obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5-letnich, realizację wychowania przedszkolnego wyłącznie w oddziałach przedszkolnych (nie w oddziałach przy szkołach podstawowych), zagwarantowane w budżecie państwa środków finansowych na prowadzenie publicznego przedszkola.

Obecnie Związek musi zebrać pod swoim projektem 100 tys. podpisów.

Rzeczpospolita, 29.01.2008, Źródło: Głos Nauczycielski, 1.02.2008, Dziennik, 2.02.2008, Serwis Samorządowy PAP, 2.02.2008, Gazeta Wyborcza, 6.02.2008
A. D., 6 lutego 2008

Zobacz też:
Projekt nowelizacji Ustawy o systemie oświaty

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży