Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

CKE zbada szkoły, w których nikt nie zdał matury

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W Zespole Szkół w Trzyciążu (Małopolska) matury nie zdał nikt. Szkoła oferuje zdobycie dyplomu technika: mechanika, żywienia lub hotelarstwa. Do matury przystąpiło tam 12 osób. Matematykę oblali wszyscy, język polski zdało siedmioro uczniów. Z dziesięciu osób, które zdawały angielski, poradziły sobie z nim tylko trzy.

W samej Małopolsce takich szkół jest kilkadziesiąt. „To zwykle szkoły niewielkie, licea i technika uzupełniające, gdzie do egzaminu dojrzałości przystępowały czasem zaledwie dwie-trzy osoby” - mówił Rzeczpospolitej Lech Gawryłow, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Dodaje, że powraca pytanie, czy każdy musi mieć maturę. Bo np. technikiem hotelarstwa czy technikiem mechanikiem można z powodzeniem być bez niej.

Wyniki tegorocznej matury w całym kraju są najsłabsze od 2005 r., w którym wprowadzono nową testową maturę.

Rzeczpospolita, 12.07.2011


A.B./A.D., 12 lipca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży