Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

CKE i próbna matura z matematyki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że arkusze egzaminacyjne próbnego egzaminu maturalnego z matematyki zostały sprawdzone i trwa weryfikacja ocen i tworzenie elektronicznej bazy danych. Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki zostaną ogłoszone 14 grudnia na stronie internetowej CKE oraz przesłane dyrektorom szkół. CKE poda wyniki ogólne egzaminu t.j. średnią arytmetyczną oraz krajowy odsetek uczniów, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Dyrektor szkoły otrzyma szczegółowe wyniki każdego ucznia w każdym zadaniu. Zasady punktowania odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE. Jednocześnie CKE informuje, że każdy uczeń ma prawo wglądu w swój arkusz egzaminacyjny przechowywany w terytorialnie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Arkusze maturalne normalnie niszczone są po upływie sześciu miesięcy od egzaminu, jednak, jak podaje Rzeczpospolita, arkusze egzaminacyjne próbnej matury z matematyki, jako dokumentacja unijnego projektu, będą musiały być przechowywane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne do 2020 roku. Próbna matura była finansowana ze środków unijnych ramach projektu „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych i eksternistycznych” finansowanego przez UE. Projekt kosztował ponad 113 mln zł.

Zdaniem dyrektora CKE, Krzysztofa Konarzewskiego, OKE nie muszą magazynować arkuszy, wystarczą karty odpowiedzi. One będą dowodem, że uczeń odbył egzamin przygotowany za unijne pieniądze. Komisje szukają teraz pomieszczeń na dokumentację lub firm, które zajmują się archiwizacją. Szef CKE zapewnia, że koszty magazynowania także pokrywa Unia. Przyznaje jednak, że nie zapewniono pieniędzy na zwrot arkuszy uczniom.

Dyrektor Konarzewski przekonywał na łamach Rzeczypospolitej, że arkusz uczniom jest „do niczego niepotrzebny”: „Nie rozumiem, skąd nagle taka histeria, jakby te arkusze miały moc talizmanu. Podamy klucz rozwiązań. Jeśli uczeń pamięta, jak wykonał zadanie, to będzie wiedział, gdzie popełnił błąd. A jeśli nie pamięta, to wykona zadanie jeszcze raz.”

CKE, 2.12.2009, Rzeczpospolita, 4.12.2009
A.B./A.D., 4 grudnia 2009

Zobacz też:
Co planuje, a czego nie planuje dyrektor CKE

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży