Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Cele edukacyjne w strategii Europa 2020

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ograniczenie do 10 proc. odsetka osób przedwcześnie kończących naukę oraz wzrost do 40 proc. odsetka osób z wyższymi studiami - takie cele decyzją ministrów edukacji UE wrócą do unijnej strategii gospodarczej Europa 2020. Ministrowie edukacji zgodzili się ponownie wpisać do strategii Europa 2020 zaproponowane przez Komisję Europejską cele, co do których nie było zgody na marcowym szczycie UE w Brukseli.

"Polska jest w czołówce, bo jeśli chodzi o odsetek opuszczających przedwcześnie naukę, to wynosi on 5 proc. Jeszcze ostrożnie planujemy, że da się to obniżyć o 0,5 pkt proc. Również jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, to odsetek w naszym przypadku jest planowany wyżej niż unijny: 45 proc." - powiedziała minister edukacji Katarzyna Hall. "Jesteśmy w stanie osiągnąć duże lepsze wskaźniki niż średnia europejska w 2020 roku" - dodała.

Według danych z 2008 roku, obecnie w pokoleniu 30-34-latków (bo tego przedziału wiekowego dotyczy cel strategii Europa 2020) jest w Polsce 29,7 proc. osób z wyższym wykształceniem.

Jednak w niektórych wskaźnikach edukacyjnych, nie ujętych w strategii Europa 2020, Polska wypada kiepsko. Wprawdzie odsetek dzieci w wieku 3-5 lat chodzących do przedszkola wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat z 44 do 60 proc., jednak średnia UE to powyżej 90 proc. "Tu mamy jeszcze dużo pola do popisu, do 2020 r. chcielibyśmy dojść do tych 90 proc., to jest spore wyzwanie" - powiedziała Hall.

"Tak samo mamy problem, jeśli chodzi o ustawiczne kształcenie dorosłych. U nas to 4,7 proc., a w UE 9,5 proc. To istotna różnica" - podkreśliła minister.  

Serwis Nauka w Polsce, 13.05.2010
A.B./A.D., 13 maja 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży