Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Budżet na edukację w 2011 roku będzie większy o ponad 6 procent.

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik prasowy MEN Grzegorz Żurawski podał informację, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2011 rok przyszłoroczna subwencja oświatowa będzie o 6,3% wyższa od tegorocznej i wyniesie 37,2 mld zł (tegoroczna wynosiła 35 mld zł). Zwiększenie subwencji o 2,2 mld zł jest związane z zapowiedzianą przez rząd 7-proc. podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2011 r. W projekcie ustawy budżetowej zapisano dwie kwoty bazowe służące do obliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli: obowiązującą od 1 stycznia wynoszącą 2446 zł 82 gr (czyli dotychczasową) i obowiązującą od 1 września wynoszącą 2618 zł 10 gr. W przyszłorocznym budżecie zwiększone mają być także m.in. środki na egzaminy zewnętrzne oraz przygotowanie i sprawowanie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

W projekcie zapisano wśród rezerw celowych m.in. rezerwę na realizację rządowego programu „Radosna szkoła” - wynoszącą 150 mln zł (czyli tyle ile zapowiadano w ubiegłym roku), rezerwę na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym na program „Wyprawka szkolna” - wynoszącą 390 mln zł, rezerwę na dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty - 21 mln zł oraz rezerwę na stypendia premiera dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 11 mln zł. Według Grzegorza Żurawskiego, zaplanowana wysokość rezerwy na Narodowy Program Stypendialny i „Wyprawkę szkolną” jest niższa od tegorocznej, gdyż środki w budżecie państwa przeznaczone na pomoc materialną na uczniów przechodzą z rezerwy do budżetów wojewodów. W projekcie budżetu w środkach Ministerstwa Edukacji Narodowej znalazły się m.in. środki na wydawanie i adaptację podręczników szkolnych dla uczniów niewidomych oraz na podręczniki dla uczniów należących do mniejszości narodowych. Na ten cel zaplanowano jeden milion zł. Na szkolnictwo polskie za granicą przewidziano 35 mln zł. Na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także na szkolenia młodzieży zaplanowano 1 mln 320 tys. zł, a na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju - 600 tys. zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w budżecie - 26 mln zł.

PAP, 7 września 2010
A.R./A.D., 7 września 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży