Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Brudne? Czyste? Czystsze?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ciepła woda, mydło oraz papier toaletowy to w wielu placówkach oświatowych wciąż luksus – pisze Rzeczpospolita. Z kolei Serwis Samorządowy PAP podkreśla, że samorządy sukcesywnie poprawiają standardy higieniczno-sanitarne.

W roku 2011 w jednej na dziesięć szkół stwierdzano jakiekolwiek uchybienia - informuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Kontrolerzy zbadali ponad 16 tys. szkół, blisko 10 tys. przedszkoli i ponad 6 tys. innych placówek oświatowo-wychowawczych, w których uczy się 6 mln 300 tys. dzieci i młodzieży.

Jeszcze w roku 2009 w 2,5 tysiącach szkół brakowało ciepłej bieżącej wody we wszystkich umywalkach dla uczniów i funkcjonowało 45 ustępów zewnętrznych. Na koniec 2011 roku takich szkół jest odpowiednio 704 bez ciepłej bieżącej wody i 16 z ustępami zewnętrznymi.

Ok. 1,6 tys. szkół nie ma sali gimnastycznej bądź rekreacyjnej, co oznacza, że zajęcia wf. odbywają się na korytarzach. Najmłodsi najmocniej odczuwają brak mebli szkolnych dostosowanych do ich wzrostu – tak jest w blisko 1200 skontrolowanych placówkach.

88,9 proc. placówek zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny tzn.: ciepłą bieżąca wodę we wszystkich umywalkach, mydło w dozownikach, suszarki do rąk lub ręczniki jednorazowe, papier toaletowy w/lub przy kabinach ustępowych oraz dobry stan techniczny oraz sanitarno-higieniczny pomieszczeń i armatury sanitarnej.

Rzeczpospolita, 12.03.2012, Serwis Samorządowy PAP, 14.03.2012
A.B./A.D., 14 marca 2012

Zobacz też:
Będą kary za brak ciepłej wody w szkole (lipiec 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży