Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Brakuje pieniędzy na szafki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od 1 września uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych powinni mieć możliwość pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych. Z sondy Dziennika Gazeta Prawna wynika, że większość szkół proponuje wydzielone miejsce na przybory.

Bożena Skomorowska z MEN wyjaśnia, że rozporządzenie nie nakłada obowiązku zakupu i zapewnienia uczniom konkretnych rodzajów szaf. Prawo do pozostawiania części podręczników i przyborów w szkole mają uczniowie, którzy rozpoczynają naukę zgodnie z nową podstawą programową. Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. W przyszłym roku szkolnym będą to uczniowie I i II klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dyrektorzy szkół powinni więc już teraz przygotować się do jego realizacji.

Bożena Skomorowska podkreśla, że dyrektor szkoły nie może zobowiązać rodziców do wniesienia opłaty za szafki czy szuflady. Mogą być one dobrowolne.

Gazeta Prawna, 1.12.2009
A.B./A.D., 1 grudnia 2009

Zobacz też:
Czy szafki na podręczniki są konieczne?

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży