Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Brakuje miejsc w przedszkolach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sześciolatki, które nie poszły do I klasy, i pięciolatki zajęły w tym roku większość miejsc w przedszkolach. W gminach, w których jest mało przedszkoli, tworzone są oddziały przy szkołach, które opiekują się dziećmi tylko przez 5 godzin.

Od września 5-letnie dzieci będą miały prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Gminy muszą zapewnić dla nich miejsca w przedszkolach. Mają z tym problem. Część zapewnia dzieciom tylko udział w bezpłatnych, 5-godzinnych, zajęciach obejmujących podstawę programową. Problem stanie się bardziej dotkliwy od 2011 roku kiedy wszystkie 5-latki będą musiały uczęszczać do przedszkola.

Zdaniem Aliny Kozińskiej-Bałdygi z Federacji Inicjatyw Oświatowych działania rządu idą w dobrym kierunku; w rozmowie z Gazetą Prawną Kozińska-Bałdyga podkreśliła, że rodzice muszą mieć świadomość, że edukacja przedszkolna jest ważna i że nie jest przywilejem, ale prawem, które gwarantuje gmina. Dodała, że rząd powinien wskazać gminom, że rozwijanie edukacji przedszkolnej musi stać się priorytetem.

Podobnie uważa Monika Rościszewska-Woźniak z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Jej zdaniem przedszkola są szczególnie potrzebne na terenach wiejskich, gdzie największym problemem nie jest zapewnienie całodziennej opieki nad dzieckiem, ale w ogóle dostęp do zajęć przedszkolnych.

Zdaniem samorządowców gminy samodzielnie nie są w stanie przyjąć do swoich placówek wszystkich pięciolatków. Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich, proponuje objęcie przedszkoli subwencją oświatową.

Gazeta Prawna, 24.06.2009
A.D./A.B., 24 czerwca 2009

Zobacz też:
Miejsca w przedszkolach

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży