Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Brakuje danych o uczniach wypadających z systemu szkolnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że resortowi edukacji brakuje danych o liczbie uczniów wypadających z systemu szkolnego. Według danych GUS, w roku szkolnym 2005/2006 do szkoły nie chodziło 81,8 tys. uczniów w wieku 16-18 lat. MEN szacuje ich liczbę na ok. 55 tys.

NIK zaleca, aby resort edukacji rzetelniej badał problem spełniania przez uczniów obowiązku nauki. Wnosi również o przygotowanie projektu zmiany ustawy o systemie oświaty, który zobowiązywałby dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych do powiadomienia gmin o spełnianiu tego obowiązku przez zamieszkałych na ich terenie absolwentów gimnazjów, którzy nie ukończyli 18 lat.

Wiceminister edukacji prof. Zbigniew Marciniak zapewnia, że prace resortu idą w tym kierunku, a nowelizacja ustawy zawiera również zapisy dotyczące lepszej kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Rzeczpospolita, 20 marca 2008
I. D., 20 marca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży