Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Brak rozporządzenia w sprawie warunków pracy w szkołach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wydało rozporządzenia określającego warunki pracy w szkołach. Jego brak, jak twierdzi Gazeta Prawna, utrudnia nauczycielom realizację programów nauczania.

W ustawie Karta Nauczyciela na gminy i powiaty nałożony został obowiązek zapewnienia nauczycielom szkole warunków pracy do realizacji przez nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Warunki te powinien określić minister edukacji narodowej w rozporządzeniu. Jego wydanie było przewidziane już w 2008 roku, ale do tej pory go nie ma.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra edukacji narodowej o wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Wskazuje, że jego brak uniemożliwia szkołom prawidłową realizację zadań i programów.

Określenie standardów pracy byłoby podstawą do zgłaszania roszczeń nauczycieli i rodziców wobec samorządów, które nie wywiązałyby się z nowych obowiązków. Nauczyciele mogliby też uznać, że nie zrealizowali właściwie programu nauczania, bo nie zapewniono im np. odpowiednich planszy dydaktycznych, kalkulatorów naukowych lub rzutników.

Gazeta Prawna, 19.11.2009
A.B./A.D., 19 listopada 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży