Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Brak rozporządzenia o indywidualnym nauczaniu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Zgodnie z nowelizowaną ustawę o systemie oświaty, dzieci rozpoczynające zerówkę mają prawo do indywidualnego nauczania, czyli mogą np. uczyć się w domu. Brakuje jednak rozporządzenia w tej sprawie. Jeżeli minister edukacji nie zrobi tego do końca sierpnia, kolejny rocznik sześciolatków nie będzie mógł realizować obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w formie nauczania indywidualnego w domu lub szkole.

O tym, czy dane dziecko może uczyć się indywidualnie, decyduje dyrektor danej placówki oświatowej w oparciu o orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodzica.

„Brak rozporządzenia faktycznie uniemożliwia rodzicom ubieganie się o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego we właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej” – mówi Maciej Osuch, społeczny rzecznik praw ucznia. Podkreśla, że zgodnie z opublikowanym na stronie MEN harmonogramem prac legislacyjnych resortu, rozporządzenie powinno być gotowe do końca czerwca tego roku. W sprawie braku rozporządzenia interweniował już u rzecznika praw dziecka i rzecznika praw obywatelskich.

Gazeta Prawna, 31.07.2008
I. D., 31 lipca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży