Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Brak programów nauczania w zawodach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
1 września rozpoczyna się reforma programowa w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. Dyrektorzy, choć zastrzegają, że zmiany idą w dobrym kierunku, mówią o skandalu związanym z terminarzem i zasadami wprowadzania zmian – pisze Gazeta Prawna.

Ich zdaniem resort edukacji przerzucił nich konieczność przygotowania nowych programów nauczania i dał im na to zaledwie cztery miesiące. Nowe programy często będą wymagały doposażenia szkół, a na to nie ma pieniędzy. Kolejny problem – na rynku nie ma podręczników do nauki zawodów według nowych zasad.

Dopiero na początku stycznia MEN opublikował nową podstawę programową kształcenia w zawodach. Nauczyciele do końca kwietnia mają napisać nowe programy nauczania. Dotychczas programy nauczania przygotowywali eksperci, a zatwierdzał MEN – teraz muszą to zrobić sami nauczyciele.

Przy tworzeniu nowego programu szkoły liczyły na pomoc działającego przy MEN Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. I choć ośrodek ma przygotować modele do pisania programów, to nie stanie się to szybko. „Na ich przygotowanie musimy ogłosić konkurs, nie mogliśmy zorganizować go wcześniej, bo rozporządzenie MEN pojawiło się dopiero w styczniu” – powiedział Gazecie Prawnej wicedyrektor KOWEZiU. Dodał, że konkurs zostanie ogłoszony lada dzień. Niedługo ma się pojawić też poradnik, jak pisać programy nauczania.

Dziennik Gazeta Prawna, 9.02.2012
A.B./A.D., 9 lutego 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży