Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

BIP MEN – dwa projekty rozporządzeń

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronach internetowych BIP MEN opublikowane zostały dwa projekty rozporządzeń: projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego oraz projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Pierwszy projekt określa warunki tworzenia oraz zasady działania zarówno publicznych jak i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. Zgodnie z wytyczną, zawartą w znowelizowanej ustawie o systemie oświaty, uwzględnia konieczność dostosowania form wychowania przedszkolnego do sytuacji i potrzeb lokalnych, a także możliwość prowadzenia zajęć tylko w niektóre dni tygodnia. Minimalny dzienny wymiar godzin nauczania, wychowania i opieki, świadczonych przez te formy, został ustalony z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających do tych form i wynosi 3 godziny dziennie. Minimalny tygodniowy wymiar zajęć wzrasta w przypadku zwiększania się liczby dzieci w grupie.

Drugi projekt wiąże się ze zmianą podstawy programowej, która powoduje konieczność opracowania m. in. nowych zasad przeprowadzania sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego. Z uwagi na stopniowe wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, projektowana nowelizacja zmienia przede wszystkim zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, który w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2011/2012.

BIP MEN, 9.08.2010
A.B./A.D., 9 sierpnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży