Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Bezpieczeństwo w szkołach - statystyki policyjne

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jak podaje Rzeczpospolita, z policyjnych statystyk wynika, że wzrosła liczba dzieci, które w szkole doznały obrażeń ale jest mniej kradzieży. W ubiegłym roku przybyło spraw zakwalifikowanych jako „uszczerbek na zdrowiu”. Ich liczba w podstawówkach i gimnazjach przekroczyła 2,2 tys. W 2008 r. policja odnotowała 1,3 tys. takich zdarzeń. W szkołach średnich tych przestępstw jest zdecydowanie mniej – w 2009 r. 139 uczniów doznało uszczerbku na zdrowiu. Najniebezpieczniej pod tym względem jest w gimnazjach i podstawówkach. W 2009 r. policja stwierdziła w nich ok. tysiąca bójek oraz pobić (60 w szkołach średnich).

Nie każdy przejaw przemocy szkolnej znajduje odzwierciedlenie w policyjnych rejestrach. Nie obejmują one np. psychicznego znęcania się, wykluczenia z grupy rówieśników. Do statystyk trafiają tylko te zajścia, o których szkoły zawiadomią policję.

Rzeczpospolita, 17.05.2010
A.B./A.D., 17 maja 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży