Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Bez odwołania

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Maturzyści, którym okręgowe komisje egzaminacyjne zarzuciły niesamodzielne pisanie pracy i unieważniły egzamin, nie mają prawa do odwołania. Takie przepisy obowiązują od wprowadzenia nowej matury. Rok temu, interweniował w tej sprawie rzecznik praw obywatelskich, którego zdaniem kwestie dotyczące procedur oceniania, przeprowadzania i unieważniania egzaminu powinny podlegać kontroli sądowej. Biuro rzecznika w listach do MEN kilkakrotnie wyraziło opinię, że dyrektor OKE powinien wydawać decyzje administracyjne, na które przysługiwałaby skarga do sądu administracyjnego. Ministerstwo Edukacji nie zmieniło jednak niekorzystnych dla maturzystów przepisów. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, z powodu ściągania świadectw nie odbierze 800 osób.

Gazeta Prawna 2.07.2007
A. D., 8 lipca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży