Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Będzie śląski elementarz, będą nauczyciele kaszubskiego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Najdalej w połowie przyszłego roku zostanie wydany pierwszy śląski elementarz. Twórcy ślabikorza, bo tak po śląsku nazywa się to wydawnictwo, liczą, że będzie to kolejny krok w staraniach o uznanie śląskiego za język regionalny.

Równolegle regionaliści i językoznawcy pracują nad standaryzacją pisowni śląskiej mowy.
O języku śląskim dyskutowali niedawno w Katowicach reprezentanci środowisk działających na rzecz jego kultywowania, naukowcy, parlamentarzyści i przedstawiciele regionalnych władz. Przekonywali, że porozumienie na rzecz nadania śląskiemu statusu języka regionalnego jest coraz szersze, a podejmowane działania zbliżają do tego celu.

W Pomorskiem i we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego w kilkudziesięciu szkołach ok. 10 tysięcy osób uczy się języka kaszubskiego. Tylko w gminie Bytów w ostatnim roku do działającej dotąd jednej szkoły z językiem kaszubskim dołączyła niemal cała reszta. W siedmiu z ośmiu podstawówek kaszubski jest już w programie (ocenę wlicza się do średniej).

W tym roku akademickim, w Instytucie Polonistyki Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, ruszają podyplomowe studia języka kaszubskiego. Każdy słuchacz dostanie od starostwa dofinansowanie w wysokości aż 75 proc. czesnego (1400 zł za semestr). Jest jednak warunek – trzeba już znać kaszubski w mowie i piśmie.

Od nowego roku akademickiego także na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Gdańskiego będzie można wybrać jako specjalność kaszubistykę.

Rzeczpospolita, 13.07.2009, 14.07.2009
A.D./A.B., 13 lipca 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży