Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Będzie można przyznawać pośmiertnie Medale KEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
16 kwietnia minister edukacji zmieniła rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, wprowadzając możliwość nadawania Medalu pośmiertnie - minister Hall chce uhonorować te spośród osób tragicznie zmarłych w katastrofie samolotu prezydenckiego, które zasłużyły się dla polskiej edukacji.

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowej, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia. Przedmiotem nowelizacji jest nadanie nowego brzmienia § 7 rozporządzenia. Istotą nowelizacji jest umożliwienie pośmiertnego nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowej osobom zasłużonym dla polskiej edukacji.

MEN, 16.04.2010
A.R./A.D., 16 kwietnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży