Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Będą kary za brak ciepłej wody w szkole

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Gazeta Prawna przypomina, że od września wszystkie szkoły muszą zapewniać uczniom i uczennicom dostęp do ciepłej wody. Kilkaset szkół wciąż nie spełnia tego wymogu. Do tej pory inspektorzy sanitarni mogli tylko zwracać uwagę na te nieprawidłowości. Po wakacjach, gdy zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny szkołach, szkoły muszą liczyć się z karami. Za niedostosowanie się do wymogu dostępu do ciepłej wody placówka może zostać zamknięta lub zapłacić karę do 200 tys. zł.

„Nie ma usprawiedliwienia dla tych gmin, które do końca wakacji nie dostosują się do nowego wymogu” – mówił w Gazecie Prawnej Marek Olszewski, wiceprezes Związku Gmin Wiejskich.

Dziennik Gazeta Prawna, 25.07.2011
A.B./A.D., 25 lipca 2011

Zobacz też:
W szkołach musi być ciepła woda (kwiecień 2011)
Szkoły nieprzygotowane dla sześciolatków – raport GIS (marzec 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży