Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Będą badania czasu pracy nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jak informuje Gazeta Prawna, rząd zlecił Instytutowi Badań Edukacyjnych zbadanie czasu i warunków pracy nauczycieli. Od wyników badań zależy między innymi, czy nauczyciele będą pracować w tygodniu więcej niż 18 godzin (czego domagają się m.in. samorządy).

Panuje dość powszechne przekonanie, że Polscy nauczyciele pracują najmniej ze wszystkich pedagogów w krajach OECD. Nie zgadzają się z tym związki zawodowe. Wskazują, że czas pracy nauczyciela powinien być liczony z pracą w szkole i w domu m.in. przy sprawdzaniu kartkówek i przygotowywaniu się do zajęć.

Jak zapewnia MEN, badanie zostanie zlecone niezależnej doświadczonej firmie badawczej, wyłonionej przez IBE w formie przetargu. Najpierw metodą losową zostanie wyłoniona grupa 7 tys. nauczycieli. Dzięki tak dużej próbie wyniki będą w wiarygodne dla ogółu. Wstępne wyniki będą dostępne w czerwcu 2011 r., natomiast końcowy raport z badania na przełomie roku 2011/2012.

Polscy nauczyciele poświęcają na dydaktykę 513 godzin rocznie (wobec średniej dla państw OECD 786 godzin rocznie). Jak pokazują statystyki międzynarodowe – udział pracy dydaktycznej w ogólnym czasie pracy polskich nauczycieli jest jednym z najniższych w krajach OECD.

„W marcu 2010 r. rozpoczął prace krajowy zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli. Powołany zespół podczas comiesięcznych spotkań dyskutuje o kształcie i kierunkach prac nad nowym dokumentem regulującym status zawodowy nauczycieli” – mówi Grzegorz Żurawski, rzecznik MEN. Dodaje, że od propozycji zespołu będzie zależeć, jakie ewentualnie zmiany zostaną wprowadzone do Karty Nauczyciela.

Gazeta Prawna, 27.10.2010
A.B./A.D., 27 października 2010

Zobacz też:
Posiedzenie Zespołu ds. analizy warunków i czasu pracy nauczycieli

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży