Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Bank zadań za 45 mln zł

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
CKE właśnie ogłosiła otwarty, drugi już, konkurs na twórców zadań egzaminacyjnych. Od 2015 roku bowiem arkusze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i matury mają być układane z pytań zaczerpniętych z tzw. banków zadań, wymyślonych przez najlepszych w kraju autorów – przypomina Rzeczpospolita.

W pierwszym konkursie, rok temu, wyłoniono ponad setkę osób. Za mało, jak się okazuje, bo do 2013 r. w banku powinno znaleźć się 20 tys. zadań. Na projekt CKE przeznaczyło ponad 45 mln zł ze środków unijnych.

Obecnie arkusze powstają głównie w zamkniętym kręgu tych samych ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych. Tworzenie banków zadań to pomysł byłego dyrektora CKE prof. Krzysztofa Konarzewskiego.

Szczegółowy regulamin konkursu na autorów zadań egzaminacyjnych dostępny jest na stronie internetowej CKE. CKE szuka autorów zadań, sprawdzających wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z następujących przedmiotów: język polski; język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski; historia; wiedza o społeczeństwie; matematyka; biologia; fizyka; geografia; chemia.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Budowa banków zadań” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 3.2 „Rozwój systemów egzaminów zewnętrznych”, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”

Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy kandydat na uczestnika konkursu może nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową.

CKE, 15.12.2011, Rzeczpospolita, 21.12.2011
A.B./A.D., 21 grudnia 2011

Zobacz też:
Powstaje bank zadań egzaminacyjnych (wrzesień 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży