Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Badanie kosztów utrzymania szkół

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Instytut Badań Edukacyjnych zbadał wydatki gmin na szkoły, a w dziewięciu z nich przeprowadził także badania ankietowe. Wynika z nich, że średnio na jednego ucznia szkoły podstawowej gmina wydaje 8,1 tys. zł rocznie. Uczeń gimnazjum kosztuje o 100 zł mniej; za ucznia szkoły zawodowej prowadzący ją powiat płaci średnio 7,3 tys. zł, a za licealistę – 6,3 tys. zł.

Ze wstępnego opracowania wyników wynika, że ponad połowę wydatków stanowią wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji, utrzymanie budynków, opłaty za wodę i ogrzewanie to około 30 proc. W niektórych gminach aż 10 proc. budżetu pochłania dowożenie dzieci do szkół. W części gmin wiejskich do szkół podstawowych dowożonych jest nawet 60 proc. uczniów, a do gimnazjów – 80 proc.

Przeprowadzone przez IBE badania pozwalają prognozować, że w przyszłości pod tym względem może być jeszcze gorzej głównie ze względu na zmniejszanie się subwencji oświatowej w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów, co z kolei wpływa na brak uzasadnienia ekonomicznego utrzymywania tych placówek.

Dziennik Gazeta Prawna, 24.09.2014
A.B., 24 września 2014

Zobacz też:
IBE: Ile kosztuje wykształcenie ucznia?

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży