Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Badanie gotowości szkolnej sześciolatków

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
CMPPP zrealizowało, finansowany z EFS, projekt „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków”. Celem projektu było tworzenie warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, zapobiegania niepowodzeniom i budowania postaw sprzyjających uczeniu się w ciągu całego życia.

Na podstawie analizy przeprowadzonych badań przygotowana została obserwacyjna metoda dla nauczycieli „Skala Gotowości Szkolnej (SGS)”. Podręcznik do metody oraz komplet zeszytów metodycznych o tematyce odnoszącej się do różnych aspektów osiągania gotowości szkolnej utworzyły publikację pod tytułem „Doradca Nauczyciela Sześciolatków”. Zeszyty zawierają analizę koncepcji gotowości szkolnej, praktyczne propozycje programów, scenariusze zajęć i zabaw oraz wnioski sformułowane na podstawie badań. Ich problematyka dotyczy przygotowania sześciolatków do edukacji szkolnej pod względem poznawczym i społecznym przy uwzględnieniu potrzeb uczuciowych i rozwojowych wszystkich dzieci.

Badanie gotowości do czytania wykazało, że 40% dzieci rozpoczynających zerówkę jest dobrze przygotowanych do rozwijania tej umiejętności, a 26% bardzo dobrze. Gorzej jest z pisaniem: 42% badanych otrzymało tutaj ocenę niedostateczną. Połowa dzieci zaczynających zerówkę nie potrafi napisać swojego imienia. Pod koniec zerówki potrafi to zrobić 83%.

Obniżenie wieku szkolnego z siedmiu do sześciu lat obiecywał PiS w programie wyborczym.
(CODN 14.05.2007, Gazeta Wyborcza 15.05.2007)
I. D. , 20 maja 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży