Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Apel w sprawie podręczników

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prezydium Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki zaapelowało 8 maja 2007 do nauczycieli i dyrektorów szkół o to, aby dokonując wyborów podręczników kierowali się wyłącznie względami merytorycznymi.

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty zobowiązała rady pedagogiczne do ustalenia szkolnego zestawu podręczników, w którym mogą się znaleźć najwyżej trzy podręczniki do danych zajęć (w szkołach ponadgimnazjalnych ten wybór dotyczy każdego poziomu kształcenia). Termin dokonania wyboru w bieżącym roku szkolnym upływa 31 maja.

Prezydium Sekcji Wydawców „zwraca się do wszystkich nauczycieli i dyrektorów szkół, aby w swoich wyborach kierowali się wyłącznie względami merytorycznymi. Znowelizowana ustawa zawiera zapis, że szkolny zestaw podręczników ma obowiązywać przez trzy lata, dlatego w trosce o jakość edukacji Polska Izba Książki apeluje do nauczycieli i dyrektorów szkół, aby kierowali się duchem ustawy i wybierali podręczniki najlepiej dostosowane pod względem merytorycznym, dydaktycznym i językowym do potrzeb i aspiracji uczniów.”

W imieniu SWE PIK apel podpisał Dr Piotr Marciszuk, Prezes Polskiej Izby Książki.
(www.ksiazka.net.pl)
I. D., 8 maja 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży