Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Apel NSZZ „Solidarność" o zmianę przepisów o pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ryszard Proksa, Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność", skierował do minister Katarzyny Hall list, w którym domaga się zmiany przepisów o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uwagi zawarte w piśmie zostały przygotowane po pierwszym miesiącu realizacji rozporządzenia dotyczącego pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie nadsyłanych przez nauczycieli informacji o skutkach wdrażania nowych przepisów.

W niektórych szkołach powołano ponad 200 zespołów dla ustalenie zakresu pomocy dla ucznia, form pracy, sposobu i okresu udzielania pomocy, ustalenie planu działań wspierających i ewaluacji podjętych działań. Nauczyciele muszą niejednokrotnie uczestniczyć w kilku takich zespołach. Dokumentacja pracy w zespole oznacza zwielokrotnienie biurokracji.

W szkołach nie ma odpowiedniego zaplecza do przechowywania i ochrony danych dotyczących udzielanej pomocy, co stwarza ryzyko przecieku informacji i nie ma dodatkowych środków finansowych na zabezpieczenie bazy danych.

Uczniowie dojeżdżający do szkoły z innych miejscowości są nadmiernie przeciążeni godzinami spędzanymi w szkole i nie chcą zostawać na dodatkowych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i socjoterapeutycznych organizowanej dla nich w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nauczyciele w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinni pracować z uczniami z każdej klasy, w której uczą. Oznacza to często kilka dodatkowych, niepłatnych godzin pracy nauczyciela.

Kolejnym problemem jest brak odpowiednio przygotowanej kadry -. psychologów, logopedów lub neurologów na ich zatrudnienie nie przewidziano środków finansowych.

List kończy się apelem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o podjęcie natychmiastowych działań  umożliwiających normalne funkcjonowanie szkół, o zmianę przepisów powodujących, że dzieci są obciążane zajęciami ponad miarę  możliwości psychofizycznych, a ich problemy giną pod górą  dokumentów. 

Oświata. solidarność.prv, 24 października 2011
A.B./A.D., 24 października 2011

Zobacz też:
Szwankująca pomoc (październik 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży