Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ankieta o dyskryminacji uczniów niepełnosprawnych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN chce się dowiedzieć, czy uczniowie niepełnosprawni mają takie same szanse w dostaniu się do szkół ponadgimnazjalnych jak pełnosprawni rówieśnicy. Ankiety do blisko 10 tys. placówek resort edukacji przekazał poprzez kuratoria. Pytania dotyczą przede wszystkim rekrutacji na nowy rok szkolny.

Czy były przypadki odmowy przyjęcia dokumentów kandydatów z powodu niepełnosprawności albo choroby przewlekłej? Czy wśród kandydatów byli uczniowie niepełnosprawni albo chorzy i z jakich przyczyn ich nie przyjęto? – na kilkanaście podobnych pytań musi odpowiedzieć dyrektor każdego liceum, technikum i szkoły zawodowej w kraju. Szkoły mają odpowiedzieć  do połowy września. Wyniki monitoringu Ministerstwo Edukacji Narodowej opracuje po 31 października 2010 roku.

Rzeczpospolita, 21.08.2010
A.B./A.D., 21 sierpnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży