Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Alternatywne przedszkola uratowane

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Dzięki nowelizacji ustawy o systemie oświaty 756 ośrodków przedszkolnych, do których chodzi ponad 8,5 tys. dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, nie straci statusu placówki edukacyjnej. Działające dziś ośrodki prowadzone są od kilku lat przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego oraz inne organizacje pozarządowe, w ramach pilotażu, za środki Unii Europejskiej.

Te alternatywne formy przedszkolne grupują dzieci w różnym wieku przez kilka dni w tygodniu. Zatrudniają zwykle jedną nauczycielkę, a rodzice włączają się np. w dyżury i zapewnienie dzieciom opieki.

Sejm 24 sierpnia przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty wpisując w nią możliwość prowadzenia alternatywnych form wychowania przedszkolnego. Dzięki temu środki na ich prowadzenie nadal będą mogły pochodzić z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Teraz MEN musi wydać rozporządzenie wykonawcze ustalając rodzaje form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i sposób działania tych przedszkoli, dzienny wymiar godzin itp.

źródło: Gazeta Wyborcza 27.08.07, www.senat.gov.pl
I. D., 5 września 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży