Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych podległych MEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN zaktualizowało wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. Nr 21, poz. 202). W wykazie uwzględniono Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie - powstały w miejsce CMPPP oraz CODN - oraz wykaz publicznych i niepublicznych zakładów kształcenia nauczycieli z uwzględnieniem zlikwidowanych i nowo utworzonych.

MEN, 19 kwietnia 2010
A.R./A.D., 19 kwietnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży