Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Minister Włodkowski odpowiada na pytania RPD w sprawie pięciolatków

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prawo pięciolatka do rocznego przygotowania przedszkolnego nie jest zależne od woli samorządowców – napisał podsekretarz stanu w MEN Zbigniew Włodkowski, w odpowiedzi na wątpliwości Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka dotyczące przyjmowania pięciolatków do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych. Rzecznik Praw Dziecka apelował o sprecyzowanie uregulowań prawnych. Zdaniem MEN, samorząd nie może odmówić przyjęcia pięciolatka do przedszkola, gdyż uniemożliwiłoby to w konsekwencji realizację prawa sześciolatka do objęcia go na wniosek rodziców obowiązkiem szkolnym w roku następnym. W MEN zostały już podjęte prace nad zmianą rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Serwis Samorządowy PAP, 4 września 2009
A.R./A.D., 4 września 2009

Zobacz też:
Rzecznik Praw Dziecka ponownie pyta o pięciolatki w przedszkolu

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży