Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

„Zarys proponowanej regulacji prawnej wspierania szkół” 

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„Głos Nauczycielski” informuje, że pozyskał opracowany dla MEN dokument, zatytułowany „Zarys proponowanej regulacji prawnej systemu wspierania szkół”, z którego wynika, że wkrótce w szkołach, obok funkcji wychowawcy klasy czy przewodniczącego nauczycielskiego zespołu przedmiotowego, pojawią się nowe: moderator, organizator, mentor. Oto co o owym dokumencie można dowiedzieć się z „Głosu Nauczycielskiego”: „Jego autorem jest dr Mateusz Pilich, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ten sam specjalista, który przygotował projekt ustawy i rozporządzenia opisujący działanie jednego z trzech filarów nowej instytucji odpowiadającej za jakość edukacji - lokalnych Centrów Rozwoju Szkół (CRS).” Na stronie internetowej MEN nie ma o tym ani słowa.

Doktor Mateusz Pilch był  w latach 2003-2005 (za Krystyny Łybackiej i Mirosława Sawickiego) wicedyrektorem Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Gazeta edu.pl, 13 listopada 2010
A.R./A.D., 13 listopada 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży