Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

...a trzylatki?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, przedstawił 30.06. w Sejmie sprawozdanie ze swojej działalności w 2010 roku. Mówił min, że chociaż w roku szkolnym 2010/2011 do przedszkoli uczęszczało 60 proc. dzieci, to nadal zapotrzebowanie na tego typu placówki jest ogromne. Rzecznik zwrócił uwagę, że najtrudniejsza sytuacja jest na wsi, gdzie do przedszkoli uczęszcza jedynie co czwarty trzylatek lub trzylatka.

W 2010 roku biuro rzecznika podjęło ponad 19,6 tys. interwencji. Najwięcej spraw dotyczyło prawa dziecka do wychowywania w rodzinie - ponad 7,3 tys.

Marek Michalak zajmował się m.in. dostępem dzieci do edukacji przedszkolnej, dostępem dzieci niepełnosprawnych do edukacji, ofertą mediów dla dzieci niepełnosprawnych, dostępem do opieki zdrowotnej. W sprawozdaniu wskazywał na trudną sytuację niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził też kontrole m.in. w szkołach i w przedszkolach. W większości kontrolowanych placówek stwierdzono błędy w regulacjach wewnątrzszkolnych (statuty, regulaminy). Wiele zastrzeżeń dotyczyło realizacji zadań przez nauczycieli i wychowawców. Stwierdzono konieczność zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Dziennik Gazeta Prawna, 1.07.2011
A.B./A.D., 1 lipca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży