Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

„Testomania”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na zlecenie CKE prof. Krzysztof Konarzewski, pedagog i psycholog społeczny z Polskiej Akademii Nauk przeprowadził anonimowe badanie wśród nauczycieli, głównie z gimnazjum, dotyczące „testomanii”, czyli poprawiania wyników egzaminów poprzez stałe przeprowadzanie próbnych sprawdzianów. Gazeta Wyborcza przytacza przykłady kilku śląskich szkół, w których nauczyciele co tydzień organizują dodatkowe obowiązkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów. W innej uczniowie co miesiąc piszą próbny test.

Z raportu prof. Konarzewskiego wynika, że nauczyciele zaczynają przygotowywać uczniów niemal wyłącznie do egzaminów, ćwiczą umiejętności dające się opanować małym kosztem, a przynoszące duży zysk na teście, rezygnują z omawiania na lekcjach tematów, których nie spodziewają się na egzaminie, by więcej czasu poświęcić na te, które bywają na nim wysoko punktowane Trwa nieustannie porównywanie wyników klas czy szkół.

”Polskie gimnazjum żyje w cieniu egzaminu zewnętrznego, a lekcja często przypomina taśmę produkcyjną. Pojawiło się zagrożenie, że uczniowie będą coraz lepiej wypadać na testach, ale coraz mniej umieć” – ostrzega prof. Konarzewski.

Gazeta Wyborcza, 17.04.2008
A. D., 17 kwietnia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży