Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

„Szkoła bez przemocy” nagrodzona

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Kampania społeczna "Szkoła bez przemocy” (nie mylić z rządowym programem „Zero tolerancji”!) otrzymała prestiżową nagrodę w międzynarodowym konkursie IPRA Golden World Awards 2007.

Kampanię „Szkoła bez przemocy” prowadzą grupy wydawnicze Polskapresse oraz Media Regionalne, współorganizatorem jest Fundacja Grupy TP. Kampania jest realizowana przez 16 dzienników regionalnych. Wzięło w niej udział ponad 3000 szkół (10% szkól w Polsce). Głównym celem „Szkoły bez przemocy” jest uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom problemu przemocy a także – dostarczanie szkołom wsparcia i narzędzi, tak, aby mogły skutecznie radzić sobie z problemem. Kampania skierowana jest do szerokiej opinii publicznej, szkół – uczniów, nauczycieli i rodziców oraz instytucji związanych ze szkolnictwem – przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych.

W ramach kampanii w marcu 2006 roku CBOS przeprowadził badania socjologiczne na próbie uczniów i nauczycieli. Wyniki badań opublikowane są na stronach internetowych kampanii.

www.szkolabezprzemocy.pl
A. D., 22 lipca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży