Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

„Solidarność” domaga się podwyżek dla nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu i parlamentu znacznych podwyżek dla nauczycieli w roku 2008 oraz natychmiastowego uchwalenia zmian Karty Nauczyciela i wprowadzenia odrębnej kwoty bazowej dla nauczycieli. Zdaniem Rady Sekcji Krajowej, punktem wyjścia do szczegółowych negocjacji z rządem w sprawie wynagrodzeń nauczycieli powinno być porozumienie z 27 sierpnia br. zawarte pomiędzy rządem a Komisją Krajową NSZZ "Solidarność" oraz projekt budżetu na rok 2008.

Rada ostrzega, że w przypadku braku przyjęcia korzystnych rozwiązań dla pracowników oświaty, wezwie środowisko oświatowe do akcji protestacyjnych.

Gazeta Prawna, 27.10.2007
I. D., 2 listopada 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży