Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

„Pro publico bono czyli aktywny samorząd uczniowski”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej ogłosiły konkurs „Pro publico bono, czyli aktywny samorząd uczniowski”. Informacje o warunkach konkursu i obowiązujących terminach dostępne są na stronie internetowej MEN.

W pierwszym etapie konkursu - w szkole - należy opracować i przesłać opis dotychczasowej działalności samorządu uczniowskiego i projekt działań na przyszłość (co najmniej na dwa lata),

MEN, 7 listopada 2007
I. D., 16 listopada 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży