Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

„Laboratorium myślenia - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce" – konferencja IBE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
O tym, jak w gimnazjum uczy się przedmiotów przyrodniczych i czy uczniowie opanowali umiejętność myślenia naukowego rozmawiali 2 marca uczestnicy i uczestniczki konferencji, zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych. Konferencja i warsztaty poświęcone były wynikom badania "Laboratorium myślenia - diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce".

Celem badania "Laboratorium myślenia..." było ustalenie, jak gimnazjum uczy przedmiotów przyrodniczych. W szczególności chodziło o ustalenie, czy uczniowie opanowali umiejętności ogólne - myślenie naukowe, umiejętność argumentowania czy interpretowania wyników.

Pierwszy cykl ogólnopolskiego badania objął ponad 7 tys. uczniów klas pierwszych ze 180 szkół ponadgimnazjalnych. Badanie ma być realizowane w czterech cyklach do 2014 roku. W ostatnim roku do badania zostaną dodatkowo włączeni uczniowie klas II szkół ponadgimnazjalnych, mający za sobą rok obowiązkowej nauki przedmiotów przyrodniczych w zakresie podstawowym, który - zgodnie z założeniami reformy - ma stanowić kontynuację i uzupełnienie trzyletniej edukacji w gimnazjum.

W trakcie sesji testowej trwającej ok. 100 minut (dwie godziny lekcyjne łącznie z przerwą pomiędzy nimi) uczniowie rozwiązują test składający się wyłącznie z pytań zamkniętych, obejmujących treści niewykraczające poza podstawy programowe z biologii, chemii, fizyki i geografii. Uczniowie wypełniają także kwestionariusz ucznia, zawierający pytania dotyczące zainteresowań uczniów w badanym obszarze oraz pytania o rozwijanie umiejętności rozumowania na lekcjach z przedmiotów przyrodniczych.

Badanie realizuje Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak wynika z badania, jednym z problemów nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce jest brak powiązania między nimi. Uczniowie nie potrafią wykorzystać wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach np. chemii do rozwiązywania problemów z zakresu biologii czy fizyki.

Serwis Nauka w Polsce, 1.03.2012, Serwis Samorządowy PAP, 3.03.2012
A.B./A.D., 3 marca 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży