Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

… i na spotkaniu związkowców z rządem

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Przedstawiciele rządu i nauczycielskich związków zawodowych podpisali 2.09. komunikat po spotkaniu dotyczącym wynagrodzeń nauczycieli w 2011 roku. Strona rządowa podtrzymała w nim propozycje siedmioprocentowej podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2011. W komunikacie strony zadeklarowały m.in. wolę współpracy nad perspektywą poprawy warunków wynagradzania nauczycieli po 2011 roku. Uznały także, że przeprowadzą analizę mechanizmów przydziału godzin ponadwymiarowych oraz analizę dotyczącą wprowadzenie dodatkowej pierwszej, a następnie drugiej godziny pracy nauczycieli z uczniami, czyli tzw. godzin karcianych.

Po spotkaniu ze związkowcami Michał Boni poinformował, że przyszłoroczna siedmioprocentowa podwyżka oznacza dodatkowy koszt dla budżetu państwa w wysokości przeszło 2 mld 200 mln zł. Sławomir Broniarz powiedział, że jego związek daje przyzwolenie na siedmioprocentową podwyżkę w zamian za podjęcie przez rząd prac nad zmianą struktury tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli, tak by zwiększyć w nim udział wynagrodzenia zasadniczego. Ryszard Proksa i Tadeusz Pisarek z Forum Związków Zawodowych, mówiąc o komunikacie, zaznaczyli, że zawiera on bardzo ważne z punktu widzenia nauczycieli zapisy dotyczące prac nad strukturą ich wynagrodzeń i możliwym przesunięciu środków w obrębie średniego wynagrodzenia oraz analizy "godzin karcianych".

Rzeczpospolita, Serwis Samorządowy PAP, 2.09.2010
A.B./A.D., 2 września 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży