Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

„Europejski Fundusz Społeczny dla oświaty – doświadczenia i perspektywy”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
30 stycznia MEN zorganizowało konferencję „Europejski Fundusz Społeczny dla oświaty – doświadczenia i perspektywy”.

Podczas konferencji zaprezentowano efekty projektów edukacyjnych, zrealizowanych w latach 2004-2006 w ramach EFS. Główny nacisk położono przede wszystkim na zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych między obszarami wiejskimi a miastami.

W ramach przeprowadzonych działań na terenach wiejskich utworzono prawie 800 alternatywnych przedszkoli dla ponad 10 tys. dzieci; realizowano projekty rozwojowe dla ponad 3 tysięcy szkół, szkolenia dla ponad 70 tys. nauczycieli, utworzono 1100 centrów kształcenia na odległość na terenach wiejskich, wyposażono pracownie komputerowe z dostępem do internetu dla ponad 19 tys. szkół, zakupiono sprzęt komputerowy dla 565 pracowni psychologiczno-pedagogicznych.

W ramach programów unijnych opracowano 16 programów nauczania i 490 materiałów dydaktycznych. Powstał jeden raport ogólnopolski i 16 raportów wojewódzkich dotyczących poziomu rozwoju dziecka oraz badania oceny gotowości szkolnej dzieci 6-letnich.

Na realizację działań związanych z edukacją w latach 2004-2006 przeznaczono 700 mln euro. Dotychczas Komisja Europejska zaakceptowała wydatkowanie 54 proc. tej kwoty. Pozostałe 46 proc. nasz kraj musi wydać i rozliczyć do końca tego roku.

W latach 2007-2015 na działania edukacyjne przeznaczono 2,7 mld euro, 85% tej kwoty pochodzić będzie ze środków EFS. Większość tych środków, 1,7 mld euro czyli ok. 62% będzie rozdzielana przez urzędy marszałkowskie. W gestii MEN pozostanie 1 mld euro; pieniądze te będą przeznaczone m.in. na zmodernizowanie systemu zarządzania oświatą, wdrożenie nowych form kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych, a także sfinansowanie praktyk i stażów nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach.

MEN, 30.01.2008, Gazeta Prawna, 31.01.2008
A. D., 30 stycznia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży