Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

„Dwa lata MEN - działania realizowane i planowane”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało tekst „Dwa lata MEN - działania realizowane i planowane”. Za główne zadanie stojące przed resortem uznano ugruntowania przemian w edukacji poprzez oparcie ich na wymaganiach zawartych w podstawach programowych oraz na zasadzie uczenia się przez całe życie.

Główne oczekiwania środowisk oświatowych, poruszone na panelu oświatowym organizowanym z okazji dwulecia rządu, to bardziej radykalna zmiana Karta Nauczyciela, uważanej za głównego hamulcowego zmian. Padła także propozycja zmienienia algorytmu podziału oświatowej części subwencji ogólnej, polegająca na innym zdefiniowaniu tam obszarów wiejskich (jak w OECD), związanym z gęstością zaludnienia, a także na objęciu przedszkoli subwencją. Wskazano jeszcze na potrzebę poświęcenia większej uwagi wspieraniu nauczycieli oraz lepszego docierania z informacjami o zmianach w edukacji do szerokiej opinii publicznej.

W informacji omówiono dotychczasowe dokonania MEN takie jak: upowszechnienie wychowania przedszkolnego, obniżenie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego, reformę programową, proponowane rozwiązania zmian kształcenia specjalnego i zawodowego, wzmocnienie pozycji zawodowej nauczyciela i zapewnienie wysokiej jakości zarządzania edukacją poprzez odciążenie kuratorów oświaty od szeregu zadań administracyjnych oraz zwiększenie wpływu lokalnej społeczności na politykę oświatową.

Pełny tekst dostępny jest na stronie internetowej MEN.

MEN, 4.12.2009
A.B./A.D., 4 grudnia 2009

Zobacz też:
Druga rocznica ministerialnej ekipy

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży