Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

„Co nowego w edukacji od roku szkolnego 2011/2012”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN ukazała się informacja zatytułowana „Co nowego w edukacji od roku szkolnego 2011/2012”.

Nowy rok szkolny rozpocznie 5 mln 474 tys. 600 uczniów i słuchaczy. Będzie to ostatni rok trzyletniego okresu obniżania wieku szkolnego i kolejny rok upowszechniania edukacji przedszkolnej. Od września 2011 wszystkie pięciolatki (372 tys. 500 dzieci w całej Polsce) będą objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Po raz ostatni rodzice mogą zdecydować czy posłać swoje sześcioletnie dzieci do I klasy. Kontynuowane będą  również inne wprowadzane zmiany; obejmą klasy I-III szkoły podstawowej i całe gimnazjum. Od września do klas I-III szkoły podstawowej i całych gimnazjów wchodzi także obowiązek nakazujący szkołom przygotowanie miejsc do przechowywania przez uczniów podręczników i przyborów szkolnych.

W ramach roku szkolnego 2011/12, ogłoszonego Rokiem Szkoły z Pasją, MEN będzie promować najlepsze rozwiązania wzbogacające ofertę edukacyjną placówek.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą się kończyć w ostatni piątek czerwca. W związku z obywającymi się w przyszłym roku Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, organy prowadzące szkoły będą miały możliwość zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku, gdy na danym terenie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

MEN przypomina, że rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny szkołach, obliguje organy prowadzące szkoły do zapewnienia wszystkim uczniom od 1 września 2011 roku dostępu do ciepłej, bieżącej wody oraz mydła.

W gimnazjach obowiązywać  będzie nowa forma egzaminu.

W przedszkolach i gimnazjach zacznie obowiązywać nowa formuła kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Najistotniejsza zmiana to zespołowe planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Zmieniają się również zasady wydawania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, czyli np. o dysleksji – opinia wydawana będzie jeden raz i ważna przez cały okres edukacji.

Ministerstwo przypomina także, że nauczyciele będą jedyną grupą zawodową, której wynagrodzenie od 1 września wzrośnie po raz kolejny o 7 procent.

MEN, 24.08.2011
A.B./A.D., 24 sierpnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży