Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

82% dzieci w przedszkolach w roku 2014?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wg "Wieloletniego planu finansowego państwa 2011-2014" opublikowanego przez Ministerstwo Finansów, w 2014 roku wychowaniem przedszkolnym zostanie objętych 82 proc. dzieci w wieku 3-5 lat. Rząd przewiduje, że w tym roku z przedszkoli skorzysta 70 proc. maluchów. W ciągu trzech lat wskaźnik ten ma wzrosnąć o ponad 10 pkt. Proc.

"Wychowanie przedszkolne jest pierwszym etapem kształcenia w systemie oświaty. Obecnie obejmuje ono dzieci w wieku 3-6 lat. Od 1 września 2012 r. w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego (od 6 roku życia), wychowanie przedszkolne obejmie tylko dzieci w wieku 3-5 lat. Miernik ten w roku 2010 osiągnął wartość 64,7%. Prognozy zakładają stały wzrost odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym" – napisano w "Programie...".

Tymczasem jednak, jak pisze Gazeta Prawna, samorządy nie mają miejsc w przedszkolach i otwierają dodatkowo oddziały w szkołach. Gminy likwidują też placówki utworzone za pieniądze UE: przedszkola, które powstały za pieniądze z UE, nie mają zagwarantowanego dalszego finansowania. W całej Polsce z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie uzyskało prawie 2,6 tys. placówek przedszkolnych. Uczęszcza do nich ponad 70 tys. dzieci. Ani Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ani resort edukacji narodowej nie mają jednak żadnych statystyk dotyczących trwania na rynku tych placówek.

Jest szansa, że do regionów trafią dodatkowe unijne pieniądze na przedszkola. MEN zrzekł się 62,5 mln euro ze swoich projektów systemowych i chce przekazać je do województw. Chodzi o fundusze z wdrażanego przez MEN Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Inicjatywa przekazania dodatkowych środków na edukację przedszkolną jest odpowiedzią na zagrożenie zamykania przedszkoli, które powstały dzięki dofinansowaniu z UE.

„Zrezygnowaliśmy z prawie 63 mln euro na projekty systemowe MEN i przesuwamy je do regionów, gdzie kończą się już środki na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego” - poinformowała wiceminister edukacji Krystyna Szumilas.

Przeniesienie środków zostanie dokonane w ramach przeglądu śródokresowego programu POKL w tym roku, co oznacza, że pieniądze będą dostępne dla regionów od 2012 roku. Zgodę na taką operację musi jeszcze wydać Komisja Europejska. 

Dla samorządów, jak przypomina Gazeta Prawna, nadchodzący rok będzie trudny; wiąże się to z wdrażaniem reformy edukacyjnej i obniżeniem dla dzieci obowiązku szkolnego. W tym roku rodzice będą mogli jeszcze zdecydować, czy sześciolatki trafią do szkoły, czy pozostaną w przedszkolu. Brak jednoznacznej deklaracji ze strony rodziców sześciolatków sprawia, że zajmują one miejsca w przedszkolu młodszym dzieciom. To kłopot dla gmin, bo w tym roku po raz pierwszy obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte zostają pięciolatki – i musi znaleźć się miejsce w przedszkolach dla nich.

Z kolei MEN zakłada, że oddziały przedszkolne w szkołach będą musiały być przekształcone w przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego – tak wynika z przepisów, zawartych w projekcie nowelizacji ustawy oświatowej. „Przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola równocześnie umożliwi połączenie tych dwóch organizmów, czyli przedszkola i szkoły podstawowej, w której oddziały funkcjonują, w zespół albo w grupę przedszkolno-szkolną” - mówiła wiceminister edukacji Krystyna Szumilas podczas prezentacji nowelizacji stronie samorządowej.

Jak zapewnia MEN, przepisy przejściowe pozwolą na przekształcenie się oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych w przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego.

Projekt nowelizacji jest w trakcie konsultacji. Jedną z ważniejszych proponowanych w nim zmian w zakresie edukacji przedszkolnej ma być stopniowe objęcie jej subwencjonowaniem.

Serwis Samorządowy PAP, 11.04.2011, Gazeta Prawna, 11.04.2011, Głos Nauczycielski, 13.04.2011, Serwis Samorządowy PAP, 14.04.2011
A.B./A.D., 14 kwietnia 2011

Zobacz też:
Analiza: Raport, jakiego potrzebujemy – propozycje do przyszłej diagnozy stanu edukacji przedszkolnej

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży