Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

6-latek priorytetem

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Obniżenie wieku szkolnego, wzmocnienie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz podnoszenie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych - oto główne kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2012/2013, pisze Głos Nauczycielski.

MEN sformułowało kilka głównych zadań dla nadzoru pedagogicznego. 30 proc. wszystkich ewaluacji ma dotyczyć ewaluacji całościowej szkół, 30 proc. - efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach, kolejne 30 proc. - procesów zachodzących w szkołach oraz ich funkcjonowania w środowisku lokalnym, a 10 proc. - tematów wybranych przez poszczególnych kuratorów.

Przeprowadzane w szkołach kontrole dotyczyć mają natomiast m.in. wypełniania obowiązku szkolnego, prawidłowej organizacji pracy świetlicy szkolnej, organizacji zajęć z informatyki oraz języków obcych, funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

GN, 27.08.2012
A.D., 27 sierpnia 2012

Zobacz też:
Wciąż malutko sześciolatków

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży