Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

3507 wniosków o cyfrową szkołę i bojkot wydawców

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Niemal połowa organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe złożyła wnioski do programu „Cyfrowa szkoła". Dotyczyły one 3507 publicznych szkół podstawowych uprawnionych do złożenia takiego wniosku. Tymczasem wydawcy obawiają się związanego z „Cyfrową szkołą” projektu publikowania w sieci darmowych, ogólnodostępnych e-podręczników i protestują przeciw planom MEN.

Do 30 kwietnia organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe (samorządy gminne i powiatowe) mogły składać wnioski o udział szkół w pilotażu Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła".

Do 14 maja wojewodowie dokonają kwalifikacji szkół do programu, wybierając około 400 placówek, które wezmą udział w pilotażu. Informacje o wynikach kwalifikacji będą dostępne w Biuletynach Informacji Publicznej każdego z wojewodów, a także na stronie www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/.

Pierwsze pomoce dydaktyczne powinny zostać dostarczone do szkół w październiku br. Po zainstalowaniu, zintegrowaniu i uruchomieniu zakupionego sprzętu uczniowie i nauczyciele będą mogli realizować zadania przewidziane w programie do końca maja 2013 roku.

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła" jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.

Tymczasem, jak podaje Gazeta Wyborcza, projekt „Cyfrowa szkoła” spotyka się z gwałtownym oporem ze strony wydawców podręczników. W ramach projektu rząd chce zakupić i opublikować w sieci, na wolnych licencjach, dostępne za darmo, e-podręczniki. „Na sprzęt ma szansę tylko 400 spośród ponad 30 tys. szkół, i to tylko podstawówki. - pisze w GW Aleksandra Pezda - Ale e-podręczniki będą dla wszystkich - od podstawówki po liceum. Rząd ma na to 45 mln zł, część wyda na internetową platformę, na której ulokuje e-podręczniki. Konkurs na nie trwa, wyniki 14 czerwca.”

Rynek wydawniczy wart jest dziś ok. miliarda złotych – pisze Gazeta Wyborcza. Wydawcy obawiają się, że wolne podręczniki przyniosą im straty. Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców (IPA) wysłało list do przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barrosa i komisarzy, w którym napisano, że "Cyfrowa szkoła" "zagrozi edukacji dzieci" i "demokratycznym wartościom". Wydawcy, z nielicznymi wyjątkami, bojkotują także ogłoszony przez MEN konkurs.

Serwis Samorządowy PAP, MEN, 13.05.2012, Gazeta Wyborcza, 06.06.2012
A.D., 6 czerwca 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży