Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

31 marca upłynął termin złożenia programu nowatorskiego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Do 31 marca dyrektorki i dyrektorzy szkół mogli przesyłać do kuratora oświaty i organu prowadzącego uchwałę rady pedagogicznej wprowadzającą program innowacyjny.

Każda szkoła ma prawo wprowadzić nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, poprawiające jakość jej pracy. Programy innowacyjne oferuje wiele szkół. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. nr 56, poz. 506 z późn. zm.) uchwałę w sprawie wprowadzenia takiego programu musi podjąć rada pedagogiczna, zaś dyrektor ma obowiązek przekazać uchwałę Rady kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny. Do uchwały musi też dołączyć m.in. opinię rady szkoły, zgodę autora nowatorskiego programu na jego wprowadzenie oraz nauczyciela na przystąpienie do niego.

Gazeta Prawna, 30.03.2010
A.B./A.D., 30 marca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży