Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Raport UNICEF i Fundacji Helsińskiej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Z okazji 20 rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka UNICEF i Helsińska Fundacja Praw Człowieka opracowały raport „Przestrzeganie praw dziecka w Polsce. Rekomendacje dla Parlamentu i Rządu”. W raporcie poruszone zostały m.in. problemy, związane z systemem edukacji.

Karta Nauczyciela wymaga głębokiej nowelizacji, nie sprzyja bowiem budowaniu prestiżu zawodu. Potrzebujemy mniej, ale wszechstronniej wykształconych i zdecydowanie lepiej opłacanych nauczycieli – uznali eksperci UNICEF i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC). Dwa najważniejsze problemy, o których mówi przygotowany raport, to zły system kształcenia nauczycieli i brak koordynacji działań na rzecz dzieci.

Jak zwracają uwagę eksperci, nauczyciele nie są odpowiednio przygotowani do wykonywania zawodu, ponieważ kształcić nauczycieli może praktycznie każda uczelnia państwowa i prywatna.

„Kraje, które osiągają wysokie wyniki w rankingach edukacyjnych np. Finlandia, selekcjonują kandydatów na nauczycieli spośród 1/3 najlepszych studentów. Polskie uczelnie pedagogiczne są w zasadzie poza rankingami” – czytamy w raporcie. Organizacje rekomendują, aby wdrożyć nowe Standardy Kształcenia Nauczycieli, które określą wymogi, jakie muszą być spełnione, aby uczelnia mogła kształcić nauczycieli, oraz jakie umiejętności powinien posiadać nauczyciel po jej ukończeniu.

Jak wynika z raportu, nauczyciele nie radzą sobie z agresją wśród uczniów, nie wiedzą co zrobić, gdy zachodzi podejrzenie, że dziecko jest ofiarą przemocy. Znaczna część nauczycieli nie wie, jak kształtować twórcze myślenie, rozwijać zainteresowania uczniów, współpracować z ich rodzinami czy lokalnymi społecznościami.

W raporcie zwrócono również uwagę, że dostęp do wychowania przedszkolnego jest nadal niewystarczający. Samorządy nie są w stanie udźwignąć takiego zadania.

Zmian wymaga system wyrównywania szans edukacyjnych. - Diagnozy środowisk wymagających szczególnego wsparcia należy dokonywać w oparciu o wiele wskaźników: poziom bezrobocia, korzystanie z pomocy społecznej, wykształcenia itd. Tradycyjny podział na wieś-miasto jest nie zawsze uprawniony – uważają autorzy raportu.

W części poświęconej systemowi pomocy dzieciom krzywdzonym eksperci rekomendują, aby na poziomie gminy był specjalista, który dokona wstępnej identyfikacji ofiar i będzie wiedział, gdzie należy skierować daną sprawę.

Raport zawiera szczegółowe rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów życia dziecka, m.in. edukacji, ochrony zdrowia, pomocy dzieciom krzywdzonym, pozbawionym opieki rodziców i dzieciom niepełnosprawnym.

W ramach tego projektu UNICEF i HFPC będą monitorowały prace sejmu i rządu. Za rok przedstawią raport, który pokaże, jakie działania zostały podjęte, aby zgłoszone problemy zostały rozwiązane.

Serwis Samorządowy PAP, 23.11.2009
A.B./A.D., 23 listopada 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży