Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

100 dni rządu – opinia ZNP

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
ZNP podsumowało 100 dni rządu Beaty Szydło. Wprowadzane przez MEN zmiany - zdaniem ZNP - nie są dobre, ponieważ:
- subwencja oświatowa nie rośnie adekwatnie do potrzeb,
- wycofanie sześciolatków ze szkół to krok wstecz,
- likwidacja gimnazjów może doprowadzić do demontażu systemu edukacji,
- tzw. godziny karciane znikają, ale dyrektorzy szkół będą mogli zobowiązać nauczycieli do nieodpłatnego (w ramach pensum) wykonywania dodatkowych zajęć..

Powrót do obowiązku szkolnego od lat 7-miu zmniejszy, zdaniem Związku, szanse polskich dzieci na sukces edukacyjny. Niweczy wysiłek, jaki w ostatnich latach gminy włożyły w przystosowanie szkół podstawowych i upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Zamyka drogę do lepszego wyrównywania szans edukacyjnych.

Likwidacja gimnazjów nie rozwiąże istniejących problemów wychowawczych, lecz stanie się źródłem kolejnych. Konsekwencją likwidacji gimnazjów będą zwolnienia w oświacie. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez ZNP, aż 82 proc. nauczycieli gimnazjów uważa, że w przypadku likwidacji ich szkoły, nie będzie dla nich pracy ani w szkole podstawowej ani w liceum ogólnokształcącym w najbliższej okolicy. Wygeneruje to także dodatkowe koszty związane m.in. z przygotowaniem szkół, wprowadzeniem nowych programów i podręczników, opracowaniem nowego systemu egzaminów zewnętrznych.

Głos Nauczycielski, 23.02.2016
A.B., 23 lutego 2016

Zobacz też:
Pierwsze 100 dni rządu. Dlaczego to nie są dobre zmiany? Podsumowanie ZNP.
Głos Nauczycielski i ZNP oceniają (czerwiec 2015)
Jesień nauczycielskich protestów (listopad 2015)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży