Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

10 rozporządzeń Minister Edukacji Narodowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej BIP MEN opublikowano 10 rozporządzeń Minister Edukacji Narodowej dotyczących m.in. warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, egzaminów eksternistycznych, podstawy programowej kształcenia w zawodach, organizacji roku szkolnego oraz świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
 
BIP MEN, 14.02.2012
A.B./A.D., 14 marca 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży