Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

9 czerwca 2006: 9 czerwca 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja prasowa: Roman Giertych, po ustaleniach z prezydentem, zapowiada, że w ramach programu „Tani podręcznik” podręczniki do historii i języka polskiego będą zatwierdzane przez specjalną, powoływaną przez resort, Radę Podręcznikową przy Kancelarii Prezydenta RP. Dzięki temu młodzież otrzyma wiedzę wolną od propagandy politycznej czy partyjnej. W ustawie znajdzie się zapis dotyczący organizowania przez szkoły giełdy podręczników używanych. Skarb Państwa zakupi podręczniki, a następnie sprzeda je rodzicom. Szkoła będzie mogła organizować wtórny obrót podręcznikami.

Roman Giertych wysyła list do kuratorów oświaty, zalecając podejmowanie przez szkoły działań, które do czasu wprowadzenia programu „Tani podręcznik” przyczynią się do ułatwienia uczniom i ich rodzicom zaopatrzenia w tańsze podręczniki oraz ułatwią obrót podręcznikami używanymi.

Mirosław Orzechowski informuje, że zwolnienie z pracy dyrektora CODN ma związek z opublikowaniem przez CODN poradnika „Kompas”, „lansującego zasady współpracy między środowiskami uczniowskimi a homoseksualnymi”. Poradnik nie będzie rozprowadzany.

List otwarty do ministra edukacji prof. dr hab. Krzysztofa Przyszczykowskiwgo z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu i prof. dr hab. Anny Brzezińskiej z Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu: „Roman Giertych zamyka szanse rozwoju wielu polskim dzieciom... Decyzja o zaniechaniu obniżenia wieku startu szkolnego jest szkodliwa dla Polski. Doprowadzi ona do dalszego rozwarstwienia społeczeństwa i poszerzy i tak już liczne obszary ubóstwa…”
A. B. i A. D., 9 czerwca 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży