Monitor.edu.pl Kanał RSS: Monitor Edukacji

8 maja 2006: 8 maja 2006

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja prasowa Romana Giertycha. Giertych przedstawia priorytety, które będą kształtować pracę MEN. Do głównych problemów zalicza wychowanie, w tym: walkę z patologiami w szkole (narkotyki, przemoc), kreowanie pozytywnych, patriotycznych wzorców oraz podniesienie poziomu wykształcenia. Zamierza wzmocnić prestiż zawodu nauczyciela, doprowadzić do zwiększenia wynagrodzeń oraz nadać nauczycielom status funkcjonariuszy publicznych.

Roman Giertych oświadcza, że nikt z Młodzieży Wszechpolskiej nie wejdzie do MEN; deklaruje także, że na razie nie ma zamiaru wymieniać wiceministrów.
A. B. i A. D., 8 maja 2006

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży